Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine
2. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine
3. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
4. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks
5. Tasuta parkimisloa andmine
6. Audru ringraja detailplaneeringu koostamise algatamine
7. Pärnu linnas Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
8. Maamaksuvabastuse määramine
9. Kohanimede määramine - ühissõidukipeatused Käreda ja Valgekodu
10. Ehitusteatise kandmine ehitisregistrisse Papsaare küla, Mauri tee 8 ajutine varikatus
11. Audru alevik, Tiigi tuletõrjeveehoidla sihtotstarbe muutmine
12. Põlendmaa küla, Taali metskond 2 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13.-14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid