Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.–3. Volituste andmine
4. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
5. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
6. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja linnavara võõrandamine otsustuskorras
7.–8. Ehitusloa andmine 
9.–10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Pärnu linnas Lubja tn 41 kinnistu detailplaneeringu vastu võtmine
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
13. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid