Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linnavalitsuse 20. detsembri 2018 määruse nr 23 “Sotsiaaltoetuste suuruste määramine“ muutmine
2.-3. Volituste andmine
4. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5. Koolilõuna maksumuse kehtestamine
6. Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2035 koostamise algatamine
7. Reklaamikandjate paigaldamiseks linnavara kasutusse andmise tasumäärade kasutusse andmise tingimuste kehtestamine
8.-9. Ehitusloa andmine 
10.-12. Koha-aadressi muutmine
13. Pärnu linnas Muuli tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid