Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linnavalitsuse 20.detsembri 2018 määruse nr 23 “Sotsiaaltoetuste suuruste määramine“ muutmine
2. Pärnu linnavalitsuse 19.08.2019 korralduse nr 559 „Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine“ muutmine
3. Volituste andmine
4. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
5. Terviseprojekti toetus
6. Koolilõuna maksumuse kehtestamine
7. Pärnu linnavalitsuse 03.09.2018 korralduse nr 725 "Pärnu Rannastaadioni hinnakirja kehtestamine" muutmine
8. Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine
9. Haridusprojektidele toetuse eraldamine
10. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele
11. Spordiprojektide toetuse eraldamine
12. Sporditegevustoetuste eraldamine
13. Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslike määrade kehtestamine
14. Kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse eraldamine
15. Toetuste eraldamine
16. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
17. Pärnu linnavalitsuse 18.03.2013 korralduse nr 135 muutmine
18. Tee ehitusloa andmine 
19. Koha-aadresside muutmine
20. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Mere puiestee 18 kinnistule
21. Rüütli tn, Nikolai tn, Pühavaimu tn, Uus tn vahelise kvartali detailplaneering osaliselt kehtetuks Rüütli tn 20 // 22 kinnistu osas
22. Pärnu linnas Karusselli tn 20 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
23. Pärnu linnavolikogu 7. veebruari 2019 määruse nr 10 "Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord" muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid