Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
2. Pärnu linnavalitsuse 20. detsembri 2018 määruse nr 23 „Sotsiaaltoetuste suuruste määramine“ muutmine
3. Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne
4. Preemia maksmine
5. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
6. Pärnu linnas, Turba tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu algatamine
7. Pärnu linnas, Niidu tn 11a, Arukase tn 1, Kase tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
8.–10. Ehitusloa andmine 
11.–14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Sundvalduse seadmine 
16. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
17. Tasuta parkimisloa andmine
18. Riigihanke „Pärnu linna tänavate rekonstrueerimine 2020 aastal“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid