Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Pärnu linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 „Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“ muutmine
3. Pärnu linnavalitsuse 13. jaanuari 2020 korralduse nr 12 „Toetuse eraldamine noorsooprojektidele” muutmine
4. Hankemenetluse kehtetuks tunnistamine
5. Riigihanke „Trükiste ostmine HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu üldhariduskoolidesse“ pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuse tagasilükkamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
6. Audru kultuuri- ja spordikeskuse hinnakirja kinnitamine
7. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eesti Vabariigi kasuks
8. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnistutele 
9. Moodustatavate kinnisasjade tasuta omandamine
10. Pärnu linnavalitsuse 07. november 2016 korralduse nr 611 „Pärnu linna omandis olevate eluruumide tunnistamine tugiteenusega eluruumideks“ muutmine
11. Riigihanke „Lastestaadioni jääväljaku projekteerimine ja ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja hindamine ning pakkuja edukaks tunnistamine, hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
12. Riigihanke „Pärnu linna teede pindamine 2020 aastal“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
13. Pärnu linnavalitsuse 02.12.2019 korralduse nr 779 muutmine
14. Pärnu linnas Lai tn 15 ja 15a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Papsaare külas Jõe kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Pajupera tee 1 kinnistu osas
16.-17. Ehitusloa andmine Silla küla, Kuigu tee 55
18.-19. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
20. Koha-aadressi määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid