Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.-3. Volituste andmine
4. Pärnu linnavalitsuse 02.07.2018 korralduse nr 597 „Riigihankekomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine
5. Ametisse kinnitamine
6. Pärnu linnavalitsuse 25. veebruari 2020 korralduse nr 126 "Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse eraldamine" muutmine
7. Sporditegevuse toetuse eraldamise muutmine
8. Pärnu linna Audru osavalla tervikteede nimekirja kinnitamine
9.-10. Ehitusloa andmine 
11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Pärnu Haldusteenuste töötajate koosseisu kinnitamine
13. Eluruumi üürile andmine
14. Pärnu linnavalitsuse 27.01.2020 korralduse nr 45 muutmine
15. Linnavara võõrandamine otsustuskorras 
16. Enampakkumise korraldamine sadamarajatiste kasutusse andmiseks Talvesadama pidamiseks
17. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid