Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Estonia Spa Hotels AS nõukogu liikme volituste pikendamine
2. Tammiste Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamine
3.–8. Koha-aadresside muutmine, määramine ja sihtotstarvete määramine
9.–10. Koha-aadresside ja sihtotstarbe määramine, nõusolekud maa riigi omandisse jätmiseks
11.–14. Ehitusloa andmine 
15. Sundvalduse seadmine 
16. Pärnu linnas Lubja tn 41 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
17. Tasuta parkimisloa andmine 

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid