Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
2. Pärnu linnavalitsuse 30.03.2020 korralduse nr 201 ”Nõukogu liikmete tagasi kutsumine ja uute nimetamine“ muutmine
3. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
4. Pärnu Raba-Lai tänava silla arhitektuurivõistluse auhindade väljamaksmise kinnitamine
5. Ehitusloa andmine 
6.-8. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Pärnu linnavolikogu 19.12.2019 otsuse nr 92 „Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Tammiste tee 11 kinnistule“ muutmine
10.-12. Sundvalduse seadmine
13. Enampakkumise korraldamine sadamarajatiste kasutusse andmiseks Talvesadama pidamiseks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid