Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. SA Pärnu Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
2. Pärnu linnavalitsuse 13.11.2018 korralduse nr 911 „Pärnu linna kultuuri ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine
3. Ehitusloa andmine 
4.-5. Tee ehitusloa andmine 
6. Koha-aadressi muutmine
7. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks ning koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
8. Pärnu linnavalitsuse 06.04.2020 korralduse nr 229 muutmine
9. Soodustatud üürimäärade rakendamine seoses eriolukorraga
10. Lasteaia osalustasudest eriolukorras
11. Pärnu linnas, Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid