Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Riigihanke „Pärnu haljasalade hooldus kesklinna piirkonnas“ hankemenetluse kehtetuks tunnistamine
2. Pärnu linnavalitsuse hallatava asutuse Pärnu Haldusteenused tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
3. Nõusoleku andmine võlaõigusliku müügilepingu üleandmiseks
4. Linnavara tasuta võõrandamine
5. Rannaniitude kasutusse andmine
6. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras
7.-8. Eluruumi üürile andmine
9.-12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13.-14. Ehitusloa andmine 
15. Sundvalduse seadmisest keeldumine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid