Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.-2. Volituste andmine
3. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevale mittetulundusühingule projektitoetuse määramine
4. Pärnu linnavalitsuse 01.10.2018 korralduse nr 800 „Pärnu linnavalitsuse kantselei põhimäärus“ muutmine
5. Pärnu Kuninga tänava põhikooli teenistusliku järelevalve õiendi kinnitamine
6. Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord
7. Ettevõtlustoetuse eraldamine
8. Audru keskväljaku piirkonna ja selle mõjuala arhitektuurivõistluse väljakuulutamine
9.-16. Ehitusloa andmine 
17. Koha-aadresside määramine
18. Pärnu linnavalitsuse 01.04.2019 korralduse nr 213 kehtetuks tunnistamine ning koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
19. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
20. Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna 18. märtsi 2020 projekteerimistingimuste nr 3-5.4/151 peale esitatud vaide lahendamine
21. Linnavara võõrandamine ja omandamine vahetamise teel
22. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
23. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
24. Eluruumi üürile andmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid