Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Pärnu linnavalitsuse 01.04.2020 korralduse nr 215 „Pärnu linnavalitsuse hallatavate huvikoolide õppetasu eriolukorra ajal“ muutmine
3.–5. Ehitusloa andmine 
6. Tee ehitusloa andmine 
7. Pärnu linnas Voorimehe tn 5a ja 5b kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
8. Pärnu linna restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
9. Riigihanke “Pärnu linna Paikuse ja Audru osavaldade kruusateede remont 2020. aastal“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
10. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid