Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. 2020. aasta Johann Voldemar Jannseni preemia määramine
2. Seljametsa rahvamaja hinnakirja kinnitamine
3. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele muutmine
4. Kampaania „Värvid linna!“ väljakuulutamine
5. A. H. Tammsaare pst 70 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
6.-10. Ehitusloa andmine 
11. Koha-aadresside määramine
12. Eluruumide üürile andmine
13. Linnavara võõrandamine ja kasutusse andmine
14. Riigihanke „Pärnu Raeküla kooli fassaadi ja treppide rekonstrueerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
15. Pärnu linna Paikuse osavalla tervikteede nimekirja kinnitamine
16. Tõstamaa vallavolikogu 25.09.2015 määruse nr 21 „Tõstamaa valla kohalike teede nimekirjade kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid