Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Seljametsa rahvamaja hinnakirja kinnitamine
3.-6. Ehitusloa andmine 
7. Koha-aadresside määramine
8.-9. Sundvalduse seadmine 
10. Riigihanke „Tammiste hooldekodu uue 30-kohalise hoone ehitamine“ pakkumuse läbi vaatamata jätmine, pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
11.-12. Tasuta parkimislubade andmine 

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid