Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Tammiste Hooldekodu Tieli maja elanike üldhooldusteenuse tasust vabastamine
3. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele
4. Spordiprojektide toetuse eraldamine
5. Ehitusloa andmine 
6. Sundvalduse seadmine 
7. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Meremetsa tee 26 kinnistule
8.-9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Linnavara võõrandamine
11. Kinnisasja omandamine
12. Nõusoleku andmine reaalservituudi ala suurendamiseks ja Pärnu Linnavalitsuse 18.05.2015 nr 282 muutmiseks.
13. Kinnisasjade omandamine ja isikliku kasutusõiguse taotlemine kinnistule
14. Sundvalduse seadmine
15. Pärnu linna Tõstamaa osavalla tervikteede nimekirja kinnitamine
16. Riigihanke „Pärnu Kunstihoone projekteerimine” pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuse edukaks tunnistamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid