Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linnavalitsuse 30.01.2020 korralduse nr 58 „Pärnu sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine“ muutmine
2. Riigihanke „Pärnu Raja lasteaia ujula seadmed“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate kvalifitseerimine ja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
3. Pärnu linnavalitsuse 25.05.2020 korralduse nr 343 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
4. Kultuuriprojektile toetuse eraldamine
5. Traditsioonilistele spordiüritustele toetuste eraldamine
6.-7. Ehitusloa andmine 
8. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Ristiku tn 1 kinnistule
9.-12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Sundvalduse seadmine 
14. Pärnu linnavalitsuse 12.08.2019 korralduse nr 549 „ Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks“ muutmine
15. Riigihanke „Soojusenergia ostmine Audru koolile ja 2 korterelamule“ pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
16. Pärnu linna Tõstamaa osavalla tervikteede nimekirja kinnitamine
17. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
18. Pärnu linnas Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
19. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn, Nelgi tn 25 kinnistul
20. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 kinnistul
21. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Tammiste tee 9 ja 9a kinnistutel
22. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid