Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Laste arvu suurendamine koolieelsetes lasteasutustes
2. Volituste andmine
3. Haridusprojektidele toetuse eraldamine
4. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5.-6. Ehitusloa andmine 
7.-11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
13. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
14. Isikliku kasutusõiguse seadmine kinnisasjadele
15. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras 
16. Riigihanke „Reiu-Raeküla valgustatud kunstlumeraja ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja hindamine ning pakkuja edukaks tunnistamine, hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
17. Pärnu linna asustusüksuse tervikteede nimekirja kinnitamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid