Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Spordiprojektide toetuse eraldamine
2. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 17.02.2020 korralduse nr 102 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 25.05.2020 korralduse nr 343 "Kultuuriprojekjtidele toetuste eraldamine" muutmine
5. Linnavalitsuse 17.04.2017 korralduse nr 202 muutmine
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
7. Riigihanke “Pärnu linna linnatänavate teekatete remont 2020 aastal“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
8. Pärnu linnavalitsuse 27.05.2019 korralduse nr 364 „Pärnu Linnavalitsuse eluasemekomisjoni liikmete nimetamine“ muutmine
9. Pärnu linnas, Niidu tn 11a, Arukase tn 1, Kase tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
10. Ehitusloa andmine 

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid