Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Ametist vabastamine
2. Pärnu Kunstide kooli ja Pernova hariduskeskuse arengukavade koostamise algatamine
3. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
4. Pärnu linnavalitsuse 17.06.2020 korralduse nr 399 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
5. Pärnu linnavalitsuse 08.01.2018 korralduse nr 1 „Osavallakogu valimiskomisjoni moodustamine“ muutmine
6.-7. Ehitusloa andmine 
8.-9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Tasuta parkimisloa andmine 
11. Sundvalduse seadmine
12. Hoonestusõiguse seadmine kirjalikul enampakkumisel ning koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid