Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Aukirja andmine
2. Loomestipendiumite eraldamine
3. Kultuuriprojektile toetuse eraldamine
4. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
5. Linnavara võõrandamine
6. Eluruumi üürile andmine
7. Pärnu Linnavalitsuse 5. august 2019 korralduse nr 534 „Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine“ muutmine
8. Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine
9. Vaide rahuldamata jätmine, Audru ringraja ühendusteed
10. Vaide rahuldamata jätmine, Audru ringraja müratõkked
11.-19. Ehitusloa andmine
20. Kohanimede määramine
21.-24. Koha-aadresside määramine ja muutmine, sihtotstarvete määramine 
25. Teenindusmaa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks
26. Hoonestusõiguse seadmise menetluse eeltoimingute lõpetamine
27. Lühiajalise tasuta sõidu õiguse andmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid