Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Sotsiaaltoetuste suuruste määramine muutmine
2. Volituste andmine
3. Audru kultuuripreemia "Aasta kultuuritegija" tiitli omistamine ja preemia maksmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 17.06.2020 korralduse nr 399 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
5. Ettevõtlustoetuse eraldamine
6.-11. Ehitusloa andmine 
12.-15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Kinnistu osa tasuta omandamine
17. Nõusoleku andmine allüürile andmiseks
18. Eluruumide üürile andmine
19. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid