Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
2. Riigihanke “Audru ja Tõstamaa õpilaste veo teenus” pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
3. Pärnu Linnavalitsuse 02.03.2020 nr 143 „Traditsioonilistele kultuuriüritustele toetuste eraldamine“ muutmine
4. Sporditegevuse toetuse eraldamine
5. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
6. Nõusoleku andmine sideehitise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
7. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnistule 
8.-10. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjadele 
11. Audru keskväljaku piirkonna ja selle mõjuala arhitektuurivõistluse tulemuste heakskiitmine
12. Ehitusloa andmine
13. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
14. Koha-aadresside muutmine
15. Pärnu linnas, Lai tn 11 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
16. Pärnu linnas, Väike-Jõe tn 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
17. Kinnisasja koormava hoonestusõiguse ennetähtaegne lõpetamine poolte kokkuleppel

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid