Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Ametist vabastamine
3. Traditsioonilisele spordiüritusele toetuse eraldamine
4. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi (spordivaldkond) määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
5. Komisjoni moodustamine
6.–7. Ehitusloa andmine Jõõpre küla, Saareallika elamu ja garaaži püstitamine
8.–12. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
13. Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna 28. aprilli 2020 otsuse nr 3-5.4/220 „Projekteerimistingimused kauplus-elamu ja kauplus-töökoja laienduseks üle 33% Pärnu linn Rüütli tn 20 // 22 kinnistule“ peale esitatud vaide lahendamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid