Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linnavalitsuse 20. detsembri 2018 määruse nr 23 “Sotsiaaltoetuste suuruste määramine“ muutmine“
2. Volituste andmine
3. Aukirja andmine
4. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
5. Toetuse eraldamine
6. Eluruumi üürile andmine
7. Audru keskväljaku piirkonna ja selle mõjuala arhitektuurivõistluse auhindade väljamaksmise kinnitamine
8.–9. Ehitusloa andmine 
10. Pärnu linnas Muuli tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid