Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.–2. Volituste andmine
3. Noore tervishoiutöötaja õppelaenu tagasimakse toetus
4. Preemia maksmine
5. Pärnu Mai kooli arengukava kinnitamine
6. Pärnu Raba ujula hinnakirja kinnitamine
7. Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasu soodustuste kinnitamine
8. Pärnu linnavalitsuse 21. augusti 2018 määruse nr 14 “Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord“ muutmine
9. Riigihanke „Tralli lasteaia hooviala piirdeaia ja väravate ning välistorustike ehitustööd“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkumuse tagasilükkamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
10. Riigihanke „Pärnu, Rohu tn 119 kinnistule korterelamu ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkumuse tagasilükkamine ning pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
11.–12. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjale 
13. Ehitusloa andmine 
14.–17. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
18. Pärnu linna 2020. aasta esimene lisaeelarve (I lugemine)
19. Pärnu linn Seljametsa külas Seljametsa kooli maa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Mambo kinnistu osas
20. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Mündi n 19 kinnistul

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid