Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linnavalitsuse 19.08.2019 korralduse nr 559 „Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine“ muutmine
2. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste ning stipendiumite toetuste eraldamine
3. Tõstamaa rahvamaja hinnakirja kinnitamine
4. Mitmeaastase raamlepinguga spordiprojektide toetamise eraldamine
5. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine 
6.–7. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
8.–12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ja muutmine
13. Pärnu linnas Paikuse alevis Männiku tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
14. Pärnu linnas Paikuse alevis Staadioni tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
15. Pärnu linnas Lina tn 18 ja Lina tänav T6 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid