Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Pärnu linna haridus- ja noorsoopreemia määramine
3. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine
4. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
5.–6. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
7. Linnavara kasutusse andmise valikpakkumisel 
8. Pärnu linnavalitsuse 25.09.2017 korralduse nr 516 „Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras“ muutmine
9.–10. Ehitusloa andmine 
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Tasuta parkimisloa andmine 
14. Riigihanke „Pärnu linna teekatete ehitus- ja pindamistööd“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
15. Koerte ja kasside pidamise eeskiri
16. Pärnu linna omandis olevate eluruumide kasutamise kord
17. Pärnu Spordibaaside asutamine
18. Pärnu Spordibaaside põhimäärus
19. Pärnu Spordikooli põhimäärus
20. Osaühingu SuFe põhikirja muutmine
21. Paikuse alevis Staadioni tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
22. Pärnu linnas Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
23. Valgeranna küla Sandri kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
24. Pärnu linnavolikogu 6. septembri 2018 määruse nr 37 „Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid