Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Sotsiaalkeskuse poolt projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses II“ raames osutatavate teenuste hinnakirja kinnitamine
2.–3. Volituste andmine
4. Sporditegevustoetuse eraldamine
5. Pärnu linnas, Lai tn 11 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
6. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
7.–10. Ehitusloa andmine
11. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
12. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
13. Pärnu linnavalitsuse 22.01.2020 korralduse nr 44 muutmine
14.–15. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjale
16. Riigihanke „Teede talvine hooldus Paikuse ja Tõstamaa osavaldades ning Lavassaares 2020-2022“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, osas 3 hankemenetluse kehtetuks tunnistamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate kvalifitseerimine
17. Tasuta parkimisloa andmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid