Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.–8. Volituste andmine
9. Tõstamaa rahvamaja hinnakirja kinnitamine
10.–11. Eluruumide üürile andmine
12. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel
13.–14. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
15. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn, Paikuse alev, Muraka tn 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 kinnistutele
16. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn, Paikuse alev, Pohlaku tn 1 kinnistule
17.–19. Ehitusloa andmine 
20. Pärnu linnavalitsuse 05.10.2020 korralduse nr 594 „Ehitusloa andmine Paikuse alev, Tõlla tn 3“ muutmine
21. Pärnu linnavalitsuse 05.10.2020 korralduse nr 593 „Ehitusloa andmine Seljametsa küla, Lillenurme“ muutmine
22. Koha-aadresside määramine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid