Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Pärnu linnavalitsuse 13.01.2020 korralduse nr 11 „Tasuta sõiduõiguse andmine“ muutmine
3. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise komisjoni moodustamine 2020
4. Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine
5.–7. Ehitusloa andmine 
8. Ehitusloa kehtetuks tunnistamine 
9. Koha-aadresside määramine
10. Eluasemekomisjoni moodustamine ja eluasemekomisjoni põhimääruse kinnitamine
11. Sundvalduse seadmine 
12. Linnavara võõrandamine otsustuskorras 
13. Volituste andmine
14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Tallinna mnt 14a kinnistul
15. Lindi külas Jõeääre ja Lauda kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
16. Pärnu linnavolikogu 17.11.2011 määruse nr 22 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ muutmine
17. Pikk tn 14 kinnisasjale kontsessionääri kasuks hoonestusõiguse seadmine, korteriomandite moodustamine ja moodustatava korteriomandi(te) võõrandamine otsustuskorras

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid