Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Ülejõe põhikooli hoolekogu moodustamine ja koosseisu kinnitamine
2. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
3. Tammiste Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamine
4. Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse töötajate kooseisu kinnitamine
5. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
6. Kogukonnakeskuste toetuse määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
7. Pärnu linnavalitsuse 15.04.2019 korralduse nr 254 "Pärnu Keskraamatukogu tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine" muutmine
8. Linnavara võõrandamine (Papiniidu 27 krt 40, Pähkli, Võidu 14 garaaž)
9. Pärnu Keskväljaku ja Pika tänava avaliku ruumi arhitektuurivõistluse välja kuulutamine
10.–11. Ehitusloa andmine 
12. Pärnu linnas Kirsi tn 5 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
13. Papsaare küla, Kaubasadama tee 19 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Meremetsa tee 9 kinnistule
15. Riigihanke „Teede talvine hooldus Paikuse ja Tõstamaa osavaldades ning Lavassaares 2020-2022“ osas 3 pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja kvalifitseerimine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid