Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Pärnu linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 „Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“ muutmine
3. Pärnu linnavalitsuse 28.09.2020 korralduse nr 573 „Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse ja õppevahendi toetuse eraldamine“ muutmine
4. Pärnu linna 2020. aasta kultuuri aastapreemiad
5. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjale 
6. Kinnisasjade otsustuskorras tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile Tallinn – Pärnu – Ikla maantee Pärnu - Uulu teelõigu ehitamiseks
7.–8. Linnavara võõrandamine otsustuskorras 
8. Linnavara võõrandamine otsustuskorras 
9.–14. Ehitusloa andmine 
15. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
16. Pärnu linnavalitsuse 02.11.2020 korralduse nr 667 „Pärnu linnas Väike-Kuke tn 1 õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine ja kompenseerimine ning Pärnu linnavalitsuse 04.04.1997 korralduse nr 467-p kehtetuks tunnistamine“ muutmine
17. Pärnu linnas koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine (Via Baltica)
18. Pärnu linnas Kooli tn 63 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
19. Pärnu linna 2021. aasta eelarve
20. Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevuse lõpetamine
21. Pärnu linnavolikogu 24.05.2018 määruse nr 26 „Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord“ muutmine
22. Kohanime määramine
23. Nõusoleku andmine Pärnu linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 33 „Nõusoleku andmine kinnisasja Rehepapi 10 koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras“ muutmiseks
24. Moodustatava kinnisasja otsustuskorras tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama ehitamiseks
25. Pärnu linnavolikogu määruse "Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine" 

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid