Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Riigihanke „Viipekeele tõlketeenus” pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
2. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
3. Riigihanke “Kütuse ostmine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
4. Pärnu linnavalitsuse 20. jaanuari 2020 korralduse nr 34 „Pärnu linna 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“ muutmine
5. Paikuse kooli arengukava kinnitamine
6. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu Mai kooli ja Pärnu Rääma põhikooli klassides 2020/2021 õppeaastaks
7. Pärnu Rääma põhikooli hoolekogu moodustamine ja koosseisu kinnitamine
8. Pärnu linnavalitsuse korralduste muutmine
9. Toetuse eraldamine
10.–12. Ehitusloa andmine
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
14. Valgeranna külas Leetsi tee 7 detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Pärnu linnas, Tallinna mnt 91, 91y, Savi tn 2 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
16.–22. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
23. Ametisse kinnitamine
24. Pärnu spordikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
25. Pärnu linna omandis olevate eluruumide tunnistamine tugiteenusega eluruumideks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid