Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.–2. Volituste andmine
3. Pärnu linnavalitsuse 31. augusti 2020 korralduse nr 510 „Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude soodustuste kinnitamine“ muutmine
4. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu Mai kooli klassides 2020/2021 õppeaastaks
5. Haridus- ja noorsooprojektide läbivaatamise komisjoni koosseisu kinnitamine
6. Spordiprojektide toetuse eraldamine ja muutmine
7. Kampaania "Värvid linna" tulemuste kinnitamine
8. Tõstamaa alevik, Elektrijaam nr A-53 õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine ja Tõstamaa vallavalitsuse 24.08.1999 korralduse nr 212-T kehtetuks tunnistamine
9.–12. Ehitusloa andmine 
13. Papsaare külas Elu tee 6 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
14.–16. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
17. Pärnu linnavalitsuse 5. august 2019 korralduse nr 534 „Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluse osas otsuste vastu võtmine“ muutmine ja hajaasustuse programmi toetusteks andmata jäänud vahendite tagastamine
18. Pärnu spordikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
19. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
20. Kinnisasja Tammiste tee 11 jagamine, kaasomandi lõpetamine ja kinnisasja Tammiste tee T10 tasuta omandamine
21. Linnavara kasutusse andmine
22. Linnavara võõrandamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid