Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. SA Endla Teater nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
3. Pärnu linnavalitsuse 31. augusti 2020 korralduse nr 510 „Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude soodustuste kinnitamine“ muutmine
4. Pärnu Spordikeskuse hinnakirja kehtestamine
5. Pärnu Õppenõustamiskeskuse arengukava koostamise algatamine
6. Pärnu linnavalitsuse 17.02.2020 korralduse nr 102 „Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“, 25.05.2020 korralduse nr 343 „Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ ja 17.06.2020 korralduse nr 399 „Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ muutmine
7. Härma 16 ehitusluba
8.–9. Ehitusloa andmine 
10. Sundvalduse seadmine 
11. Lasteaia osalustasudest
12. Pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine
13. Pärnu linnavolikogu 15.10.2020 otsuse nr 64 „Osaühing SuFe põhikirja muutmine“ muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid