Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.–2. Volituste andmine
3. Pärnu spordikooli teenistusliku järelevalve õiendi kinnitamine
4. Enampakkumise tulemuste kinnitamine 
5.–6. Ehitusloa andmine 
7.–10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Riia mnt 108c kinnistul
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Kaubasadama tee 2 ja 4 kinnistutel
13. Nõusoleku andmine kinnisasja Raba tn 32 koormamiseks otsustuskorras hoonestusõigusega Pärnumaa omavalitsuste liidu kasuks
14. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõu „Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotamine“ juurde

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid