Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Vana–Sauga Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine
2. Eralasteaedadele tegevustoetuse arvestusliku maksumuse kinnitamine
3.–4. Ehitusloa andmine
5. Audru alevikus Põllu tn 11 ja 13 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
6. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused 
7. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks ning sihtotstarbe määramine
8. Pärnu linnas Kalevi pst 110 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
9. Pärnu linnas Savi 26 hoonete koha-aadresside määramine
10. Kohanime määramine - Audruranna tee
11. Vaide lahendamise tähtaja pikendamine ja taotluse lahendamine
12.–13. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel 

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid