Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linnavalitsuse 23.11.2020 korralduse nr 706 „Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine“ muutmine
2. Pärnu linnavalitsuse ja Sotsiaalkindlustusameti vahel sõlmitud toetuse kasutamise lepingu nr 3.3-1/31086-1 järgsete linnavalitsuse ülesannete täitmise delegeerimine
3. Pärnu Kuninga tänava põhikooli arengukava kinnitamine
4. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
5.–7. Ehitusloa andmine 
8. Tee ehitusloa andmine
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Lõvi tee 32 kinnistule
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Heiniku tee 11 kinnistule
12. Pärnu linnas, Turba tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
13. Maamaksuvabastuse määramine
14.–16. Sundvalduse seadmine 
17. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjale 
18. Pärnu Haldusteenuste töötajate koosseisu kinnitamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid