Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linnavalitsuse 23.11.2020 korralduse nr 706 „Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine“ muutmine
2. Volituste andmine
3. Pärnu linna 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
4. Estonia Spa Hotels AS nõukogu liikme volituste pikendamine
5. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
6.–8. Ehitusloa andmine 
9.–10. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
11. Pärnu linnas Laatsareti tn 12a // Riia mnt 38 // 38a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
12. Pärnu linnas Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
13. Lemmetsa küla, Mätiku maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja Audru Vallavalitsuse 08.12.2003 korralduse nr 522 kehtetuks tunnistamine
14. Tõstamaa vallavalitsuse 18.12.2014 korralduse nr 41-E kehtetuks tunnistamine
15.–16. Linnavara võõrandamine otsustuskorras 

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid