Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Tammiste hooldekodu koosseisu kinnitamine
3. Eneseisolatsioonis viibivatele Covid-19 diagnoosiga isikutele muu hoolekandelise abi osutamine
4. Pärnu Päikese kooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
5. Tõstamaa Keskkooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
6. Pärnu spordikooli õppekavavälise teenuse kinnitamine
7. Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine
8. Haridus- ja noorsooprojektidele toetuse eraldamine
9. Pärnu linnavalitsuse 06. mai 2019 korralduse nr 297 “Pärnu Keskraamatukogu lahtioleku aegade kinnitamine” muutmine
10. Tõstamaa rahvamaja põhimäärus
11. Treenerite tasustamise toetuse arvestamise alused
12. Sporditegevuse toetamise pearaha arvestamise alused
13. Vahendite eraldamine reservfondist
14. Pärnu linnas Turba tn 17 ja Turba tn 19 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15.–16. Ehitusloa andmine 
17. Tee ehitusloa andmine
18. Pärnu linnavolikogu 21.09.2017 otsuse nr 87 „ Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine“ muutmisest keeldumine
19. Pärnu linnas Laatsareti tn 12a // Riia mnt 38 // 38a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
20. Seljametsa tee, Paide mnt, Vahenurme talu piiri ja raudteetammi vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise eelnõu
21.–22. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
23. Linnavara võõrandamine
24. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid