Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Kunstide kooli arengukava kinnitamine
2. Pärnu linnavalitsuse 09.11.2020 korralduse nr 687 „Pärnu Kunstide kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine“ muutmine
3. Spordiprojektide toetuse eraldamine
4. Sporditegevustoetuste eraldamine
5. Kultuuriühingutele, avatud kultuurikeskustele ja kogukonnakeskustele tegevustoetuse eraldamine
6. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
7. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
8. Ehitusloa andmine 
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Raba tn 20a kinnistul
10. Koha-aadresside määramine
11. Vaide lahendamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid