Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Komisjonide koosseisu kinnitamine
2. Ehitusloa andmine
3–6 Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
7. Sundvalduse seadmine 
8. Papsaare külas Jõesuudme tee 10 ja 12 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
9. Pärnu linnas Vana-Savi tn 5 ja Liblika tn 20 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
10. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused Pärnu linn Papli tn 8 kinnistul

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid