Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Terviseprojektid
2. Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuete kinnitamine
3. Pärnu linnavalitsuse 13.11.2018 korralduse nr 911 "Pärnu linna kultuuri ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
4.–8. Ehitusloa andmine 
9.–10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Paikuse alevis Sinioja tn 30 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
12. Kohanime kehtetuks tunnistamine 
13.–15. Sundvalduse seadmine 
16. Pärnu linnas Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
17. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Männikuste külas Köössa-Kadri kinnistule
18. Arvamuse andmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid