Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuste määramine
2. Pärnu linna hariduspreemiate määramise kord
3. Ametist vabastamine
4.–10. Ehitusloa andmine 
11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Kastna küla, Kopli-Eriku teenindusmaa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks
13. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks ja Pärnu linnavalitsuse 15.02.2021 nr 106 muutmine
14. Üürimäärade kehtestamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid