Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linnavalitsuse hallatavate huvikoolide õppetasudest
2. Lasteaia osalustasudest vabastamine
3. Ehitusloa andmine
4. Pärnu linnas Tammiste piirkonna detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
5. Pärnu linnas Õuna tn 11 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
6. Papsaare küla, Käreda koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
7. Ideekonkursi „Pärnu Keskväljaku ja Pika tänava avaliku ruumi arhitektuurivõistlus“ osalejate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks tunnistamine
8. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks ja Pärnu linnavalitsuse 15.02.2021 nr 106 muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid