Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.–2. Volituste andmine
3. Pärnu linnavalitsuse 15. oktoobri 2018 korralduse nr 834 „Abielu sõlmimise teenuse eest tasu kehtestamine“ muutmine
4. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5. Pärnu linna ettevõtluse arengukava koostamise algatamine
6.–10. Ehitusloa andmine
11.–14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine, muutmine
15. Papsaare külas Metsise kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
16. Pärnu linnas Lai tn 15 ja 15a, Aida tänav T3 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
17. Nõusoleku andmine kinnistu Aida tänav T3 koormamiseks reaalservituudiga kinnistu Lai tn 15a kasuks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid