Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. SA Endla Teater nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
2. Vahendite eraldamine reservfondist
3. Pärnu spordikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
4. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5.–6. Ehitusloa andmine 
7. Ehitusloa kehtetuks tunnistamine 
8. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Lõvisüda tee 17 kinnistule
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Arvamuse andmine
11. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ eelnõu juurde
12. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse "Lasteaia osalustasu maksmisest vabastamine" eelnõu juurde
13. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Töögrupi moodustamine“ eelnõu juurde
14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Männikuste külas Köössa-Kadri kinnistule

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid