Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.–4. Ehitusloa andmine 
5. Kasutusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine 
6. Projekteerimistingimused teede laiendamiseks Audru alevikus
7. Pärnu linnas, Savi tn 40 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
8. Pärnu linnas, Pärlimõisa tee 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu vastu võtmine
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Pärnu linnas Hiie tn 13 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
11. Pärnu linnas Hiie tn 15 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
12. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks SA Pärnu Muuseum kasuks ja Pärnu linnavalitsuse 01.07.2019 korralduse nr 502 kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid