Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.–6. Volituste andmine
7. Pärnu täiskasvanute gümnaasiumi arengukava aastateks 2020-2023
8. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
9. Pärnu linnavalitsuse 25.01.2021 korralduse nr 48 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" ja 15.02.2021 korralduse nr 115 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
10. Kinnisasja Pärnu jõgi L4 ja Vasakkalda kallasrada L4 kasutusse andmine paadisilla paigaldamiseks
11. Kinnisasja Pärnu jõgi L4 ja Vasakkalda kallasrada L4 kasutusse andmine paadisilla paigaldamiseks
12. Kinnisasja Sauga jõgi L3 ja Sauga jõe kallasrada L2 kasutusse andmine paadisilla paigaldamiseks
13. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjadele Pärnu linnas, Pärnu linnas Kiltri tn 1, 3 ja 4 kirjalikul enampakkumisel
14. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjale Pärnu linnas, Pärnu linnas Pärlimõisa tee 9 kirjalikul enampakkumisel
15. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
16. Nõusoleku andmine maakaabelliini ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Riverbank OÜ kasuks
17.–19. Ehitusloa andmine 
20.–24. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
25. Pärnu linnas, Lina tn 18a ja 18b ning Rohu tn 98 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
26. Kohanime muutmine - Turu tänav
27.–28. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid